Tarieven

Uitlenen

  • Alle materialen worden uitgeleend voor een periode van maximaal 3 weken.
  • Per uitleenzitting worden er per persoon maximaal 10 materialen uitgeleend.
  • Het aantal DVD’s dat tegelijkertijd kan worden uitgeleend is max. 5, de uitleenperiode ervan kan niet worden verlengd. 
  • De uitleentermijn van gedrukte materialen kan één maal worden verlengd voor een periode van drie weken. 

Tarieven

  • Gedrukte materialen worden gratis uitgeleend aan de leden.
  • Voor de uitlening van DVD's vragen we 1 euro per stuk. 
  • Wanneer materialen te laat teruggebracht worden, wordt er een boete aangerekend. Deze bedraagt 20 eurocent per materiaal per begonnen week. Daarbovenop komt de administratiekost van €1 voor de verzending van de boetebrief.

Handig

  • Wie niet in de bibliotheek geraakt tijdens de openingsuren, kan de geleende materialen inleveren via de inleverbox aan de zijkant van het bibliotheekgebouw. Deze box wordt dagelijks ‘s ochtends geleegd behalve op zon-, feest- en eventuele brugdagen. 
  • Wie zijn mailadres opgeeft bij inschrijving, krijgt een week voor het verstrijken van de uitleentermijn een automatisch gegenereerde herinneringsmail. Het niet ontvangen van deze herinneringsmail kan niet ingeroepen worden bij het oplopen van een boete. 
  • Via https://mijn.bibliotheek.be kunnen leden een profiel aanmaken en vervolgens de uitleenhistoriek raadplegen en uitleentermijnen verlengen. Ook een uitgeleend materiaal reserveren loopt via deze weg.