Inschrijven

  • Voor jongeren tot 18 jaar is de inschrijving gratis.
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 5 euro per kalenderjaar.

Om lid te worden en een lidkaart te ontvangen, moet men zich persoonlijk aanmelden in de bibliotheek. Een persoonsbewijs is nodig om een lidkaart uit te kunnen reiken. Kinderen tot 14 jaar worden vergezeld door een ouder of voogd.

Aan personen zonder woonplaatsvermelding in België op de identiteitskaart of zonder recent attest van woonplaats (maximum 3 maanden oud), uitgereikt door de gemeente, wordt een waarborgsom van 25 euro gevraagd. Deze waarborg wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap en enkel op voorlegging van het betaalbewijs.
Elk lid krijgt een lidkaart. Deze kaart is strikt persoonlijk. Ze mag niet door anderen worden gebruikt. Bij verlies wordt 2 euro aangerekend voor een nieuwe kaart. Om materialen uit te lenen, moet de lener de kaart bij zich hebben. De lidkaart geeft toegang tot alle bibliotheken van het netwerk van Brusselse Nederlandstalige bibliotheken, zie www.brusselsebibiotheken.be.
Elk lid krijgt een lidkaart. Deze kaart is strikt persoonlijk. Bij verlies wordt 2 euro aangerekend voor een nieuwe kaart.
Om materialen uit te lenen, moet de lener de kaart bij zich hebben. De lidkaart geeft toegang tot alle bibliotheken van het netwerk van Brusselse Nederlandstalige bibliotheken, zie www.brusselsebibiotheken.be.